Verksamheter

Välkomna till Spanska skolans förskola. Förskolan ligger i ljusa och trevliga lokaler intill grönområden på Västra vägen 11 B-C.

På förskolan har vi 4 olika avdelningar. Varje barn har en ansvarspedagog som har ansvar för barnets utvecklingsplan och välmåensde.

Vår förskolan arbetar utifrån den svenska läröplanen och har i profil spanska språket.

Vi följer Solna stads regler för fördelning av platser, vilket innebär:

  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt 8 kap 14 § skollagen.
  2. Barn med syskon som redan är placerade på den förskolan eller på den pedagogiska omsorgen.
  3. Barn med längst kötid som går i en verksamhet i Solna utanför sitt område, som önskar byta till en förskola eller pedagogisk omsorg i sitt område
  4. Barn med längst kötid som inte har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg, och som omfattas av platsgarantin.
  5. Barn med längst kötid som inte har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg som har tackat nej till garantierbjudande
  6. Barn med längst kötid som har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg i sitt område som vill byta.

Solnafamiljer ska även anmäla önskan om placering i Spanska skolan till Solna stad, barnomsorg.

2019 © Rälsen AB