ANSÖKAN OM PLATS

FÖR BOENDE I SOLNA KOMMUN ANSÖKER MAN OM PLATS TILL BÅDE FÖRSKOLAN OCH SKOLAN BÅDE VIA E-TJÄNST OCH ANMÄLNINGSBLANKETTEN SOM LÄMNAS TILL SKOLAN. (Blanketten finns nedan)

Anmälan till förskolan görs via kommunens hemsida klicka här.

Anmälan till skolan görs via kommunens hemsida klicka här.

FÖR BOENDE I ANNAN KOMMUN (ÄN SOLNA) ANSÖKER MAN OM PLATS TILL BÅDE FÖRSKOLAN OCH SKOLAN VIA EN BLANKETT. DENNA LÄMNAS TILL SKOLAN.

Anmälan till förskolan görs via blanket klicka här.

Anmälan till skolan görs via blanket klicka här.

FÖR UPPSÄGNING SKA BLANKETTEN NEDAN FYLLAS I OCH LÄMNAS TILL SKOLAN.

Uppsägning av förskoleplats görs via blankett klicka här

Uppsägning av skolplats görs via blankett klicka här.

2019 © Rälsen AB