Tillgänglighetsredogörelse

Rälsen AB är ansvarig för spanskaskolan.se. Målet är att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur ralsen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning eller funktionsvariation. Alla ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om man behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet (WCAG 2.1). I korthet kräver lagen tre saker:

-Publicering av tillgänglighetsutlåtande

-Möjlighet för användare att påtala brister

-Följandet av WCAG 2.1 – nivå AA

Hur tillgänglig är spanskaskolan.se?

Vi jobbar just nu med att utvärdera tillgängligheten.

Eftersom lagen kräver att vi gör det möjligt för användare att påtala brister avseende hemsidans tillgänglighet kan användare maila synpunkter@spanskaskolan.se för att kontakta oss angående eventuella brister.

Har ni synpunkter på verksamheten?

I skollagen står det under rubriken Kvalitet och inflytande att ”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.” (Skollagen 4 kap 8 §).

Vid läsårets början informerar vi alla vårdnadshavare om våra rutiner:

1. Vänd dig i första hand till respektive avdelning/lärare, om behov finns boka en mötestid.

2. Ta kontakt med rektor, personligen eller via e post.

Ni kan även maila till följande mailadress expeditionskolan@spanskaskolan.se

3. Om vårdnadshavare ser allvarliga brister i verksamheten kan de lämna in ett skriftligt klagomål till rektor (maria.almgren@spanskaskolan.se), som diarieför handlingarna, vidtar åtgärder samt informerar VD.

 

2019 © Rälsen AB