Om rälsen spanska

 

Information

Rälsen spanska skolan och förskolan är små enheter som ligger i ljusa och trevliga lokaler på västra vägen i Solna. Vi har närhet till naturområden, fotbollsplan och olika lekplatser.

 

Spanska skolan är en svensk förskola och grundskola med tvåspråkig profil. Förskolan/skolan arbetar efter svensk läroplan och svensk skollagstiftning. Vår spanskspråkiga profil inkluderas i alla aktiviteter som sker. Förskolan och skolan är öppen för alla oavsett språkbakgrund. Det krävs inga förkunskaper i spanska. 

Förskolan (1-5 år) uppdelad i fyra olika avdelningar. 

Skolan (Fk-Åk 5). 

Fritidsverksamhet (Fk-Åk 5)

                                        

 

Vision

Spanska skolan är en svensk förskola och grundskola med tvåspråkig profil, förskolan/skolan arbetar utifrån svensk läroplan och svensk skollagstiftning. Vår spanskspråkiga profil ska märkas tydligt i alla aktiviteter som sker. Förskolan och skolan är öppen för alla oavsett språkbakgrund.

Barnen/eleverna ska få en bred och djup språklig kompetens i både svenska och spanska, få kännedom om svensk och spanskspråkiga ländernas kulturer med betoning på estetiska lärprocesser, litteratur och lärande genom lek. 

Förskolan/skolan ska aktivt arbeta med värdegrundsfrågor och genom profilen arbeta med kulturell mångfald genom att tillvarata det egna och det gemensamma kulturarvet. Arbetet ska främja en positiv utveckling hos barnen/eleverna. Spanska förskolan/skolan ska stärka barnen/elevernas självförtroende och vara en god arbetsmiljö, på så vis läggs grunden till en trygg lärmiljö.

 

Profil

För närvarande har ca. 489 miljoner människor spanska som modersmål. Gruppen av potentiella användare av spanska i världen överstiger 585 miljoner (7,5% av världens befolkning). Förskolans och skolans tvåspråkiga profil ska märkas i allt som sker på förskolan/skolan och genomsyra hela verksamhetens arbete. 

Spanska språket på förskolan 

På förskolan arbetar vi med det spanska- och svenska språket utifrån ett heldagsperspektiv. Både vid planerade och spontana aktiviteter samt rutinsituationer som tex samling och måltid.

Tillsammans utforskar vi och lär oss om spansktalande länders kulturer, litteraturer, traditioner, lekar och sånger etc.

Spanska språket på skolan

Vi undervisar spanska som modersmål och som främmande språk (moderna språk). 

Förskoleklassens undervisning är på både spanska och svenska. 

Åk 1-5 har 3 undervisningstimmar spanska i veckan. Förutom dessa timmar talas spanska i alla dagliga sammanhang. Skolan arbetar med kultur och samhällsfrågor från spansktalande länder med exempelvis lekar, sånger,högtider, traditioner etc.

 

Spanska språket på fritids

Fritidsverksamheten är en förlängning av skoldagen, där vi kommunicerar på både svenska och spanska. 

Målet är att eleverna ska lära sig det spanska språket på ett naturlig sätt.

 

 Besök oss

Ni är  varmt välkomna att besöka oss för att få en känsla för skolan och vårt arbetssätt. 

Ni kan skriva ett email:
Skolan: expeditionskolan@spanskaskolan.se 
Förskolan: expeditonforskolan@spanskaskolan.se

Kontakta oss

Skolan

Expedition:
tel: 08-128 558 21
e-post: expeditionskolan@spanskaskolan.se

Fritidsverksamhet:
tel: 08-128 558 18

e-post: fritids@spanskaskolan.se

Förskolan

Expedition:
tel: 08- 128 558 22
e-post: expeditionforskolan@spanskaskolan.se

Rektor
Maria Almgren
tel: 08-128 558 11
e-post: maria.almgren@spanskaskolan.se

Elevhälsa
Maria Almgren (rektor)
Claudia Rubio (skolsjuksköterska)
e-post: claudia.rubio@spanskaskolan.se

2019 © Rälsen AB