Information

Vi erbjuder en skola där undervisning i spanska språket, spansktalande länders kultur och samhällsliv ges extra utrymme.

Skolan följer svensk läroplan och är öppen för alla oavsett modersmål. Det krävs inga förkunskaper i spanska. Timplanen för Spanska skolans grundskola är utökad för att få tid till profilen, det innebär en lite längre skoldag än vanligt. Vi arbetar även med profilen i fritidsverksamheten och på vår förskola.

Alla elever läser spanska på sin egen nivå, undervisning erbjuds från nybörjare till mer avancerad nivå redan från förskolan.
Vi arbetar med språklig och kulturell integration i ämnen såsom t ex samhällskunskap och musik.

2019 © Rälsen AB