FRITIDSHEMMET

Fritidshemmet är en integrerad del av skolan där alla elever på skolan erbjuds plats. Eleverna är välkomna från klockan 7:00 till skolan börjar kl. 8:10 och har sedan öppet till skoldagens slut klockan 18.00. Vi serverar frukost vid ca klockan 7:30.

Genom att erbjuda skapande arbete, lek och olika aktiviteter utgör det ett viktigt komplement till skolan. Vi tränar på det sociala samspelet i grupp och enskilt och vi arbetar med att kunna argumentera och uttrycka oss verbalt. Övningar och lekar för ökad självkänsla och för att stärka individen och gruppen ingår i vår vardag.

På fritidshemmet arbetar pedagoger med utbildningar såsom fritidspedagog, förskollärare, fritidsledare eller barnskötare. Fritidsverksamheten är en förlängning av skoldagen, där vi kommunicerar på både svenska och spanska. Målet är att eleverna ska lära sig det spanska språket på ett naturlig sätt.