KONTAKT

Expedition Skola:
08 12855821
expeditionskolan@spanskaskolan.se

Maria Almgren, rektor
08 12855811
maria.almgren@spanskaskolan.se

Spanska förskolan – Preescolar del Colegio Español
Västra vägen 11c, terrassplan
169 61 Solna

Expedition förskola:
08 12855822

Avdelningar:
08 12855816

Spanska skolan – Colegio Español
Västra vägen 7c
169 61 Solna

Fritidstelefon:
08 128 55 818
fritids@spanskaskolan.se

Sjuk- och frånvaroanmälan
Schoolsoft

Elevhälsa

Maria Almgren maria.almgren@spanskaskolan.se

Claudia Rubio claudia.rubio@spanskaskolan.se

Anna-Karin – Skolpsykolog

Har ni synpunkter på verksamheten?

I skollagen står det under rubriken Kvalitet och inflytande att ”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.” (Skollagen 4 kap 8 §).

Vid läsårets början informerar vi alla vårdnadshavare om våra rutiner:
1. Vänd dig i första hand till respektive avdelning/lärare, om behov finns boka en
mötestid.

2.Ta kontakt med rektor, personligen eller via epost.
Ni kan även maila till följande mailadress

expeditionskolan@spanskaskolan.se

3. Om vårdnadshavare ser allvarliga brister i verksamheten kan de lämna in ett
skriftligt klagomål till rektor, som diarieför handlingarna, vidtar åtgärder samt informerar VD.

expeditionskolan@spanskaskolan.se

2019 © Rälsen AB