ANTAGNING OCH KÖ

Köanmälan

Genom att klicka här kommer du till vårt ansökningsformulär till skolan. 

Genom att klicka här kommer du till vårt ansökningsformulär till förskolan.

Du kan ansöka om plats, oavsett i vilken kommun du bor.